Top-teen-onderzoek bij kinderen

Maasziekenhuis Pantein vindt de veiligheid en het welbevinden van zijn patiënten erg belangrijk. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. Signalen van kindermishandeling worden vaak gemist of niet onderkend. Om die reden is het op de Spoedeisende Hulp van het Maasziekenhuis standaard om kinderen van top tot teen te onderzoeken. In deze folder leest u meer over het top-teen-onderzoek.

Download folder