Spataderen, operatieve ingreep

Bij u zijn spataderen geconstateerd. In overleg met uw arts heeft u besloten om de spataderen te laten behandelen. In deze folder leest u meer over de ingreep, de voorbereidingen en de nazorg.

Download folder

Aandoeningen

Specialismen