Recht op inzage medisch dossier

Iedere patiënt heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden in het medisch en het verpleegkundig dossier. Deze folder gaat over de regels die gelden wanneer u van dat inzagerecht gebruik wilt maken of wanneer u een kopie wilt hebben van (gedeelten van) uw dossier.

Download folder