Ooglidoperatie, hangende bovenoogleden

In overleg met u behandelend oogarts heeft u besloten tot een ooglidoperatie onder plaatselijke verdoving. In deze folder leest u meer over deze ingreep.

Download folder

Specialismen