Methionine belastingproef

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een methionine belastingsproef. Met de test gaat de arts na of er bij u sprake is van een stoornis in de methionine stofwisseling. In deze folder leest u meer over het verloop van de proef.

Download folder