Kaakgewrichtsklachten

Kaakgewrichtsklachten worden ook wel TMD (Temporo

Mandibulaire Dysfunctie) genoemd. Dit is de meest gebruikte naam voor een veel voorkomende groep klachten van en rondom het kaakgewricht.

Download folder

Kaakgewrichtsklachten (pdf, 99 kB)