Histaminedrempelbepaling

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een histaminedrempelbepaling. Dit is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van histamine. Dit is een prikkelende, maar onschadelijke stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten wordt.

Download folder