Diverticulitis

De arts heeft bij u vastgesteld dat u diverticulitis heeft. In deze folder leest u meer over de ziekte, de behandeling en de periode na de ziekenhuisopname.

Download folder

Diverticulitis (pdf, 104 kB)

Specialismen