Behandelplan bij obstipatie (Verstopping met of zonder incontinentie voor ontlasting)

Uw kind heeft het intakespreekuur van het Boxmeers Kinder Incontinentie Team (Bo-KIT) bezocht. Naar aanleiding van de gesprekken en het onderzoek door de kinderarts en kinderbekkenfysiotherapeut is bij uw kind de diagnose obstipatie
(=verstopping) gesteld. Obstipatie gaat vaak, maar niet altijd, samen met ongewild ontlastingsverlies overdag. Dit noemen we incontinentie voor ontlasting.
In deze folder leggen we u uit wat ‘obstipatie’ inhoudt, hoe het komt dat daarbij vaak ontlastingsverlies optreedt en wat het voorlopige behandelplan kan zijn voor uw kind.

Download folder