Fluoride in urine

Naam analyse

Fluoride in urine 

Synoniemen

 
Afnamemogelijkheden Uitsluitend op poli bloedafname MZH 
Afnamemateriaal Urinepotje zware metalen 
Afnamecondities Geen bijzonderheden 
Monstertype Urine 
Minimale hoeveelheid monster 50 mL
Opslagcondities 2-8°C [KK9] 
Opmerkingen
Waar wordt analyse gedaan AML 
Analysefrequentie

2x per week

 

(Monsters worden elke dinsdag en vrijdag opgehaald op het laboratorium in het Maasziekenhuis)

Referentiewaarde

Geen informatie voor patiënten beschikbaar

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab AML formulier 
Verzendcondities Geen bijzonderheden 
Verzenden via

Bode ⇨ verzendmateriaal AML 

 
Periodiek gecontroleerd 05-10-2020 [Ryanne Versteeg]