Fluoride

Naam analyse

Fluoride

Synoniemen

 
Afnamemogelijkheden Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH 
Afnamemateriaal SST II buis 5,0 ml  [gele dop]
Afnamecondities Geen bijzonderheden 
Monstertype Serum
Minimale hoeveelheid monster 1,5 ml 
Opslagcondities 2-8°C [KK9] 
Opmerkingen
Waar wordt analyse gedaan AML 
Analysefrequentie

2x per week

 

(Monsters worden elke dinsdag en vrijdag opgehaald op het laboratorium in het Maasziekenhuis)

Referentiewaarde

Geen informatie voor patiënten beschikbaar

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab Formulier AML 
Verzendcondities Geen bijzonderheden 
Verzenden via

Bode ⇨ verzendmateriaal AML

 
Periodiek gecontroleerd 05-10-2020 [Ryanne Versteeg]