Fenytoine

Naam analyse

Fenytoine

Synoniemen

Diphantoine 
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

CAT buis 6 ml [droge buis, rode dop]

Afnamecondities Geen bijzonderheden 
Monstertype Serum 
Minimale hoeveelheid monster 1,0 ml 
Opslagcondities

2-8°C [KK9]

 
Opmerkingen

Noteren wanneer de laatste dosis is ingenomen

Waar wordt analyse gedaan Diagnostiek voor u 
Analysefrequentie
Referentiewaarde zie website DVU

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl 

 Informatie voor medewerkers laboratorium

 
Te gebruiken formulier extern lab DVU formulier 
Verzendcondities  
Verzenden via

PostNl => in TransMed verpakking DVU

 
Periodiek gecontroleerd