Fenobarbital

naam analyse

Fenobarbital 

Synoniemen

 
Afnamemogelijkheden Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH 
Afnamemateriaal

CAT buis 6 ml [droge buis, rode dop] 

 

Alternatief materiaal:

EDTA buis 3 mL [paarse dop]  of

LH buis 6 ml [donkergroene dop]

Afnamecondities Geen bijzonderheden 
Monstertype Serum 
Minimale hoeveelheid monster 0,5 ml 
Opslagcondities 2-8°C [KK9] 
Opmerkingen

Indien cito aangevraagd in het weekend. Deze medicijnspiegel naar het CWZ laten brengen!

 

Noteren wanneer de laatste dosis is ingenomen

Waar wordt analyse gedaan

Diagnostiek voor U

Analysefrequentie Onbekend 
Referentiewaarde Zie website DVU

Voor meer informatie over de test zie www.farmacotherapeutischkompas.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Formulier geneesmiddelenspiegels DVU

Verzendcondities Geen bijzonderheden 
Verzenden via

PostNL ⇨ verzendmateriaal DVU

 
Periodiek gecontroleerd

 05-10-2020 [Ryanne Versteeg]