Factor V Leiden

Naam analyse

Factor V Leiden

synoniemen

Factor 5 Leiden, F5 Leiden
Afnamemogelijkheden Uitsluitend op poli bloedafname MZH
Afnamemateriaal EDTA buis 3 ml [paarse dop]
Afnamecondities Geen bijzonderheden 
Monstertype EDTA volbloed 
Minimale hoeveelheid monster 3,0 ml
Opslagcondities 2-8°C [KK9] 
Opmerkingen

Bij “losse” aanvragen door een specialist van AT III, ACA, Lupus anticoagulans, Prot. S, Prot. C, Fact. V Leiden of FII mutant hoeft geen overleg meer gepleegd te worden met KC. In dat geval alleen betreffende aanvraag aanvragen.

Komt deze aanvraag van een arts buiten ons ziekenhuis dan wel eerst overleg plegen met KC.

Waar wordt analyse gedaan CWZ KCL
Analysefrequentie

1 x per 4 weken

(doorlooptijd = +/- 42 dagen) 

Referentiewaarde zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab Formulier CWZ KCL 
Verzendcondities Geen bijzonderheden 
Verzenden via

Bode ⇨ kist CWZ KCL

 
Periodiek gecontroleerd 05-10-2020 [Ryanne Versteeg]