Factor IX antigeen

Naam analyse

Factor IX antigeen 

Synoniemen

 
Afnamemogelijkheden

Uitsluitend op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal 2x Citraatbuis 2,7 mL [blauwe dop]
Afnamecondities

Direct na afname centrifugeren en plasma invriezen

Monstertype Citraatplasma 
Minimale hoeveelheid monster 3,0 ml 
Opslagcondities

-20°C [DV4]

 
Opmerkingen Voor aanvraag van meerdere bepalingen gaarne niet meer dan een buis ingevroren plasma insturen (±1 mL per bepaling)
Waar wordt analyse gedaan Sanquin Amsterdam
Analysefrequentie 1x per week 
Referentiewaarde Zie website Sanquin Amsterdam

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab Sanquin: Bloedstolling (4)
Verzendcondities Bevroren verzenden 
Verzenden via

Bode ⇨ Radboud in coolpack Sarstedt afgeven voor Sanquin Amsterdam

 
Periodiek gecontroleerd 05-10-2020 [Ryanne Versteeg]