Digitale inzage

Wat houdt digitale inzage in mijn medisch dossier in?

Als patiënt van het Maasziekenhuis Pantein kunt u een deel van uw dossier op een USB-stick opvragen. Het gaat hierbij om de zogenaamde set met basisgegevens. Deze ontvangt u binnen maximaal drie werkdagen.

 

Welke info bevat de set met basisgegevens?

 • Landelijk is vastgesteld dat deze set de volgende informatie bevat:
 • Patiëntgegevens: naam/adres/woonplaats, BSN-nummer, geboortedatum, geslacht, contactgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • Bekende behandelaanwijzingen
 • Eerste contactpersoon
 • Laatste bekende functionele/mentale status
 • Problemen (incl. diagnoses)
 • Actuele burgerlijke staat
 • Actuele woonsituatie
 • Alle bekende drugsgebruik/alcoholgebruik/tabaksgebruik
 • Alle bekende actuele voedingsadviezen
 • Alle bekende alerts
 • Alle bekende allergieën
 • Actuele medicatiegebruik
 • Alle bekende hulpmiddelen
 • Alle bekende vaccinaties
 • Laatst bekende bloeddruk/lichaamslengte/lichaamsgewicht
 • Bekende operatieve verrichtingen
 • Bekende ziekenhuisopnames
 • Alle bekende geplande zorgactiviteiten
 • Huisarts van de patiënt

 

 • Specialistenbrieven
 • Ontslagbrieven
 • Laboratoriumuitslagen
 • Radiologieverslagen
 • Gebruik type implantaat


Waarvoor is digitale inzage bedoeld?

Door de inzage kunt u zich beter voorbereiden op het bezoek aan het ziekenhuis en gesprekken met uw zorgverlener. Zodat u samen met uw zorgverlener betere beslissingen kunt nemen over zorg, diagnose of behandeling.

 

Hoe kan het dat ik geen of beperkte informatie zie in mijn dossier?

In uw dossier ziet u informatie die vanaf 2011 is ingevoerd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Gegevens van vóór 2011 zijn voor u niet zichtbaar, maar wel voor uw zorgverlener. De labuitslagen gaan maximaal 1 jaar terug.

 

Er zit een vertraging van 7 werkdagen op de informatie die met u wordt gedeeld. Dit doen wij om de specialist de gelegenheid te geven om in die periode van 7 werkdagen gevoelige resultaten persoonlijk mee te delen of de resultaten intern te bespreken binnen het team van zorgverleners, alvorens deze met u te delen of te bespreken.

 

Een reeds gepland polibezoek gaat altijd door, ongeacht of een uitslag goed of slecht is.

 

Wilt u uw gehele medisch dossier inzien? Dan kunt u een kopie opvragen van uw medisch dossier. Deze kopie ontvangt u binnen maximaal vier weken na uw aanvraag.

 

Terug naar Veelgestelde vragen