Cystic Fibrosis DNA diagnostiek (specialist)

Naam analyse

Cystic fibrose DNA diagnostiek 

Synoniemen

Taaislijmvliesziekte
Afnamemogelijkheden Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH
Afnamemateriaal EDTA buis 3 ml [paarse dop]
Afnamecondities geen bijzonderheden
Monstertype EDTA volbloed
Minimale hoeveelheid monster

2,0 ml

Opslagcondities 2-8°C [KK9]
Opmerkingen
Waar wordt analyse gedaan

Radboud UMC Klinisch-Genetisch Centrum Nijmegen

Analysefrequentie
Referentiewaarde zie website radboud UMC

 

 Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab  
Verzendcondities Geen bijzonderheden
Verzenden via

 

 
Periodiek gecontroleerd