Oorpijn

De oorzaak van oorpijn ligt meestal in het oor, maar soms kan de oorzaak van de pijn ook buiten het oor liggen. Er is dan sprake van uitstralende pijn, afkomstig van aandoeningen elders in het hoofd. De pijn kan in een of beide oren voorkomen en zowel scherp en stekend als zeurend of kloppend zijn.


Meer informatie over deze aandoening

Overige informatie

Op deze websites kun je meer lezen over slechthorendheid en de verschillende belangenverenigingen:

 • Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS)
  Op de website van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) kun je het laatste nieuws lezen over alles wat met horen te maken heeft. 

 • Nationale Hoorstichting
  De Nationale Hoorstichting organiseert en stimuleert activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie, revalidatie en wetenschappelijk onderzoek m.b.t. het gehoor. 

 • Dovenschap
  Dovenschap is de belangenorganisatie van dove mensen in Nederland.

 • FODOK
  FODOK is de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen.

 • Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ)
  Op de website van de Jongeren commissie voor doven kun je informatie vinden over activiteiten die er worden georganiseerd, meepraten op het forum of het laatste nieuws bekijken.

 • Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid
  Het NC PLD is een herkenbaar landelijk aanspreekpunt voor mensen die (plotseling of geleidelijk) doof geworden of doof aan het worden zijn en voor hun partners, gezinsleden en familie.

 • Oorakel
  Oorakel geeft antwoord op al je vragen over het gehoor, doofheid, slechthorendheid, spraak- taalmoeilijkheden en hoorhulpmiddelen. 

 

 

KNO

KNO-heelkunde legt zich toe op het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van keel, neus en oor.Lees meer over KNO